Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru są najważniejszym elementem automatyki przeciwpożarowej w budynkach. To one uruchamiają inne urządzenia przeciwpożarowe i to od czasu w jakim wykryją pożar zależy czy będzę on możliwy do ugaszenia.

 

Zapewniamy:

  • Montaż systemu w oparciu o przygotowany projekt
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
  • Konserwację i serwis istniejących systemów sygnalizacji pożaru
  • Demontaż i utylizację wymienianych urządzeń
  • Modernizację istniejących systemów

 

Gwarantujemy niezawodność wykonanych przez nas systemów poprzez:

  • Dobranie optymalnego kosztowo i jakościowo systemu dla potrzeb obiektu
  • Montaż urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty i dopuszczenia
  • Szkolenie dla obsługi systemu
  • Profesjonalny serwis